Voorstellen

Mijn naam is Marieke Teertstra-Donselaar. Ik ben 31 jaar, getrouwd met Hilbert en samen zijn we ouders van 2 prachtige kinderen. Ik houd van muziek maken: zingen en gitaar spelen.

Na 8 jaar genieten van mijn werk in het basisonderwijs in de Schilderswijk in Den Haag ben ik voorjaar 2017 begonnen aan een nieuwe uitdaging: gastouderschap. Mijn ervaring met het observeren van kinderen en insteken op hun niveau maakt de tijd die ze bij mij doorbrengen leerzaam, gezellig en veilig.
kleiner

Papieren en ervaring:

PABO, EHBO voor kinderen, inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (212643514).
Ik ben aangesloten bij meerdere gastouderbureaus, waardoor de kwaliteit van mijn opvang gewaarborgd wordt en u als ouders Kinderopvangtoeslag kunt krijgen.
Ik en Ko en Startblokken: Certificaten voor Vroeg en Voorschoolse Educatie. Hierdoor kan ik kinderen professioneel en gericht begeleiden in hun ontwikkeling. Voor meer informatie klik hier.

Door mijn werk op een multi culti basisschool heb ik ruime ervaring met verschillende culturen en niet-Nederlandstalige kinderen en ouders. Graag zou ik niet Nederlandstalige peuters en hun ouders in de periode voor ze 4 worden voorbereiden op het Nederlandse schoolsysteem en hen de basis schooltaal in het Nederlands aanleren.