Gastouderbureaus

De Snoetenpoets is aangesloten bij de volgende gastouderbureaus:
De HerbergDolfijntjes en 4kids.

Deze gastouderbureaus waarborgen mede de geboden kwaliteit:
Eenmaal per jaar voeren ze een Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uit, en één keer bespreken we de kinderen.

Sommige gastouderbureaus bieden reserve opvang bij ziekte, vakantie en zwangerschap van de gastouder.

Ouders schrijven zich in bij een gastouderbureau, en betalen daarvoor naast het uurtarief van De Snoetenpoets een (vast) tarief aan bureaukosten. Het gastouderbureau verzorgt de facturatie. Dat is nodig om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag.
Ouders en De Snoetenpoets sluiten samen een contract af met afspraken rondom de opvang en tarieven.